zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja
O nas PDF Drukuj Email

Elite Dom Turcja jest wiad?c? na polskim rynku agencj? specjalizuj?c? si? w sprzeda?y nieruchomo?ci w Turcji. Oferujemy sprzeda? nieruchomo?ci zarówno z rynku pierwotnego i wtórnego, od deweloperów jak równie? od osób prywatnych. Z naszym g?ównym biurem w Kusadasi na wybrze?u Egejskim, oraz wspomagaj?cymi biurami w Fethiye, Kalkan i Alanyi, pokrywamy swoim zasi?giem setki kilometrów najpi?kniejszego, turkusowego wybrze?a Turcji. Zak?adaj?c Elite Dom Turcja byli?my pionierami, otwierajacymi nowy market. Jako pierwsi w Polsce zaoferowali?my  tureckie nieruchomo?ci dla klientów z Polski, od tamtego czasu spe?nili?my marzenia wielu naszych rodaków o posiadaniu rezydencji nad ciep?ym morzem, gdzie s?o?ce ?wieci 300 dni w roku! Pocz?tek naszej dzia?alno?? datujemy od 2003 roku, poczatkowo byli?my skierowni tylko na klientów z Wysp Brytyjskich i Irlandii, od roku 2007 jeste?my obecni na polskim rynku. Jeste?my zgranym zespo?em indywidualistów, którym przy?wieca wspólny cel: aby przy u?yciu naszej wiedzy, fachowej ekspertyzy, do?wiadczenia oraz etyki zawodowej stworzy? i prowadzi? ?wiatowej klasy mi?dzynarodow? agencje nieruchomo?ci, która b?dzie napawa?a nas oraz naszych klientów niezmiern? dum?. Naszym celem jest oferowanie us?ug spe?aniaj?cych oczekiwania najbardziej wymagaj?cych klientów. To nie zawsze jest ?atwe leczy naszym celem jest perfekcja. Uczymy si?, doskonalimy, ci??ko pracujemy i bardzo nas cieszy gdy jeste?my doceniani, chwaleni i polecani przez naszych klientów. Spe?niamy marzenia naszych klientów!

W przeciwie?stwie do wiekszo?ci agencji, nie pokazujemy naszym klientom wszystkich nieruchomo?ci. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie, wyszukujemy dla niego, najlepsze nieruchomo?ci "rodzynki", które spe?ni? jego oczekiwania, bez konieczno?ci wyczerpuj?cego i bezcelowego ogladania kilkudzisieciu nieruchomo?ci. Przed przyjazdem klientów na wizytacje i trakcie wizytacji ci??ko pracujemy aby znale?? idealn? selekcje nieruchomo?ci.

Wspó?praca z Elite Dom Turcja zapewnia spokój i komfort przy wyborze i kupnie nieruchomo?ci w Turcji. Nasz profesjonalizm zosta? doceniony przez najwieksz? Brytyjsk? organizacj? zrzeszaj?c? brytyjskich i mi?dzynarodowych agentów nieruchomo?ci NAEA oraz AIPP, jeste?my rownie? cz?onkami Brytyjskiej Izby Handlowej w Turcji i kilku innych organizacji zrzeszaj?cych deweloperów i agentów nieruchomo?ci.

Nie jeste?my anonimowym portalem internetowym, w sk?ad naszego zespo?u wchodz? Brytyjczycy, Turcy i Polacy. Prosz? spojrze? poni?ej aby pozna? Elite Dom Turcja od kuchni...


Andrzej Saja, Elite Dom Nieruchomo?ci Zagraniczne, Sprzeda? nieruchomo?ci na wybrze?u Turcji oraz w PrtugaliiAndrzej Saja - za?o?yciel i w?a?ciciel Elite Dom Turcja

Od wielu lat zwi?zany z rynkiem nieruchomo?ci, swoje pierwsze do?wiadczenia w tej bran?y zdobywa? w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. W 2007 roku po?aczy? swoje si?y z kilkoma lokalnymi po?rednikami nieruchomosci w Turcji, co zaowocowa?o powstaniem Elite Dom Turcja. Elite Dom Turcja kieruje swoje us?ugi przede wszystkim do klientów z Polski oraz innych krajów Europy Wschodniej. Andrzej uwielbia Turcj?, jej niepowtarzalny charakter i klimat. Od kilku lat wraz z rodzin?, ka?d? woln? chwile sp?dza w swoim tureckim domu, napawaj?c si? s?o?cem, pi?knem okolicy oraz ciep?ym morzem. Andrzej lubi odwiedza? miejscowe bazary, gdzie ma okazje "testowa?" swoj? znajomo?? tureckiego oraz kupowa? doskona?e lokalne produkty. Rodzina i przyjaciele uwa?aj? go za mistrza w grillowaniu ?wie?ej ryby prosto z morza!                                                         

Tel. 0048 22 3897252, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Elite Dom Turcja - Polski Posrednik Nieruchomosci w Turcji - Nieruchomo?ci Morze Egejskie, Kusadasi, Altinkum, Didim, Akbuk, BodrumTracy Ogretici (Kusadasi) - specjalista ds. sprzeda?y regionu morza Egejskiego

Cho? urodzona w Anglii, wieksz? cz??? ?ycia spedzi?a zagranic?.  25 lat podró?owa?a po ?wiecie, a od 18 lat dusz? i sercem zwi?zana z Turcj?. O jej ogromnym do?wiadczeniu najlepiej mówi? stoj?ce za ni? liczby. Od 2002 roku sprzeda?a ponad 400 nieruchomo?ci i spotka?a ponad 1000 klientów goszcz?cych na wizytacji. Tracy jest bardzo otwart? i ciep?? osob?, uwielbia spotyka? nowych ludzi, jest równie? mi?o?niczk? tureckiej kuchni. Z pewno?ci? jej najwieksz? pasj? jest rodzina: m?? Raj, dwie córeczki i pies "Buddy".

 

 

 

Elite Dom Turcja, nieruchomosci zagraniczne, Turcja, wybrze?e morza ?ródziemnego, Antalya, Belek, Side

Anna Gök (Alanya) - specjalista ds. sprzeda?y region morze ?ródziemne

Ania swoj? przygod? z rynkiem nieruchomo?ci datuje od 2005 roku, w roku 2008 uzyska?a licencj? po?rednika nieruchomo?ci, jednocze?nie rozpoczynaj?c wraz z m??em agencje nieruchomo?ci na Riwierze Tureckiej. Ania mieszka na sta?e w Alanyi i z pasj? usi?uj? ??czy? swoje europejskie do?wiadczenie i standardy zawodowe ze specyficznym tureckim wydaniem po?rednictwa. Od Turków uczy si? bezstresowego podej?cia do up?ywu czasu a oni ucz? si? od niej podej?cia do nas Polaków, co owocuje orientalnym kompromisem Smile Nie wiemy sk?d Ania bierze jeszcze ochot? i si?? aby ka?d? woln? chwil? z przyjemno?ci? po?wi?ca? budowaniu twórczych relacji pomi?dzy mieszkaj?c? w Turcji Poloni? (Ania jest prezesem, jedynego na chwil? obecn?, polonijnego stowarzyszenia na terenie Turcji www.polonialanya.org)


 

Bridget, specjalistka ds sprzeda?y region morza ?ródziemnego, Kalkan, Antalia, KasBridget Karaaslan (Kalkan) - specjalista ds. sprzeda?y region morza ?ródziemne

Bridget wraz z m??em Sakirem, prowadz? najstarsz? i najbardziej renomowan? agencje nieruchomo?ci w Kalkan, dzia?aj?c? nieprzerwanie od 2001 roku.
Bridget jest absolwentk? mi?dzynarodowego biznesu i j?zyków obcych na uniwersytecie Aston, Wielka Brytania. Zdobywa?a swe bogate do?wiadczenia zawodowe i poznawa?a ró?ne zak?tki ?wiata, pracuj?c jako "International Product Manager" w dwóch du?ych korporacjach, a? w ko?cu w 2001 roku osiad?a w Turcji.
Presti? prowadzonej przez Bridget agencji podkre?la fakt, ?e wielokrotnie go?ci?a na ?amach powa?nych brytyjskich gazet w charakterze eksperta ds. rynku nieruchomo?ci w Turcji, kilkakrotnie równie? go?ci?a w popularnym programie telewizyjnym "A Place in the Sun".

 

Us?ugi posprzeda?owe, zarzadzanie, wynajem i marketing nieruchomo?ci w TurcjiWendy Almaz  (Kusadasi) - us?ugi posprzeda?owe, zarz?dzanie nieruchomo?ciami

Wendy prowadzi w naszej firmie niezwykle wa?ny dzia? dotycz?cy administracji, zarz?dzania nieruchomo?ciami i us?ug posprzeda?owych. Najwiekszym atutem Wendy jest jej doskona?y kontakt z lud?mi. Ta drobna, niezwykle dynamiczna kobieta nabiera?a wiedzy i do?wiadczenia zawodowego pracuj?c w przesz?o?ci w jako rezydent turystyczny, menad?der hotelu czy instruktor nurkowania. Wendy sprawuje opiek? nad biurem i pilnuje ?eby wszystko chodzi?o jak w szwajcarskim zegarku. Wendy jest wegetariank? i mi?o?niczk? kotów.

 

Matylda Saja, przyszlosc naszej firmyMatylda Saja - przysz?o?? naszej firmy

Matylda jeszcze nie pracuje dla nas, ale jak mówi jej tata: to bardzo m?dra dziewczynka i którego? dnia tata bedzie móg? odda? si? w?dkarstwu i ?eglowaniu a Matylda bedzie prowadzi? biznes. Matylda nie wie jeszcze nic o nieruchomo?ciach jednak wie, ?e Turcja to wspania?e miejsce gdzie, mo?e si? bawi? na pla?y, k?pa? w cieplutkim morzu i basenie, a wieczorem razem z rodzicami i znajomymi do pó?na siedzie? na tarsie. Matylda jeszcze nie ma swojego telefonu, jednak je?li wrócisz do tej strony za 15 lat b?dzie w stanie pomóc.

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Crest Villa - €110,000.00
Crest Villa Crest Villa to przestronna, nowoczesna willa po?o?ona to na lekkim wzniesieniu, na obrze?u centrum miasta, z którego rozpo?ciera si? doskona?y widok na morze oraz otaczaj?ce wzgórza i gaje oliwne. Dobrze rozplanowana willa, zawiera 7 sypialni (3 z balkonami), 6 ?azienek, 2 kuchnie z r?cznej roboty zabudow? oraz granitowymi blatami, przestronny salon prowadz?cy przez taras do ogrodu. Taras ogrodowy to idealne miejsce do grillowania czy podejmowania go?ci, ciesz?c si? jednocze?nie pi?knem otaczaj?cych widoków. Willa oddalona jest 1200m od pla?y. Na szczególn? uwag? zas?uguje bardzo przyst?pna cena oraz 7 sypialni, co sprawia, ?e willa ta jest niezwykle atrakcyjna nieruchomo?ci? inwestycyjn?, z ogromnym potencja?em wynajmu i unikatowym na Turcj? procentem zwrotu inwestycji.

Po wi?cej informacji, plany i zdj?cia prosimy o kontakt. ... Read more...