zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

Us?ugi PDF Drukuj Email

Je?li chodzi o sprawy nieruchomo?ci, b?d? pewien, Elite Dom Turcja jest wiarygodnym partnerem. Posiadamy szerok? wiedz? o lokalnym rynku oraz nowych, dost?pnych na nim nieruchomo?ciach. Pomaga to nam zawsze dzia?a? na korzy?? i ku zadowoleniu naszych klientw

Je?li szukasz wysokiej jako?ci, uczciwo?ci i profesjonalizmu, powiniene? obra? nasz? firm? za swojego partnera. B?dziemy dumni z mo?liwo?ci udzielania Ci stosownych rad i pomagania podczas Twoich poszukiwa? wymarzonego domu w Turcji. Dbamy o to, by? kupi? produkt jakiego dok?adnie potrzebujesz. To, ?e nasze do?wiadczenie zdobyli?my w lokalnych warunkach, czyni nas zdolnymi do profesjonalnego i bezstresowego poprowadzenia Ci? przez proces kupna nieruchomo?ci na tych terenach. Zdajemy sobie sprawe z du?ej potrzeby istnienia dobrych us?ug posprzeda?owych. Dojrzeli?my w nich naszbardzo du?y atut. Ten cenny kapita? zawdzi?czmy przede wszystkim naszemu wykwalifikowanemu i elastycznemu zespo?owi oraz sprawnej organizacji. Nasz cel to sprawienie, by nabycie Twojego domu w Turcji, by?o mi?ym do?wiadczeniem.

Szukanie nieruchomo?ci i nabycie

 Uslugi posprzeda?owe, zarz?dzanie nieruchomo?ci? i wynajem

Przede wszystkim, zorganizujemy dla Ciebie przyjemn?wizytacj?. Pomo?emy Ci znale?? dogodne po??czenia lotnicze, zorganizujemy zakwaterowanie jak rwnie? z transferami z i na lotnisko. Podczas tej wizyty odb?dziesz z nami indywidualn? wycieczk? po nieruchomo?ciach wyselekcjonowanych specjalnie dla Ciebie, by znale?? t? ktra Ci najbardziej odpowiada. Uzyskasz rwnie? od nas wyczerpuj?ce informacje na temat, procedur, prawnych aspektw nabywania i uzyskiwania tytu?u w?asno?ci nieruchomo?ci. Wsp?racuj?c z renowowanymi kancelariami prawnymi, damy Ci wybr jednej z nich, ktra zajmie sie wszystkimi prawnymi procedurami i formalno?ciami, zorganizuje odbir TAPU (akt w?asno?ci) z lokalnego Urz?dzu Rejestracji Gruntw, by? Ty nie musia? si? niczym martwi?.

Us?ugi posprzeda?owe

"Zadowolenie klientw jest gwarancj? naszego sukcesu" niby banalny slogan a jednak trudno si? z nim nie zgodzi?. Tylko zadowoleni klienci polec? nas w przysz?o?ci swoim znajomym, dlatego w?a?nie powsta?a nasza siostrzana firmaElite Holiday Rentalsoferuj?ca naszym klientom ca?y szereg us?ug posprzeda?owych.

Pracownicy Elite Holiday Rentals doskonale znaj? tureckie realia, urz?dy oraz co najwa?niejsze ludzi i ich mentalno??. Kiedy my bezskutecznie wyczekiwaliby?my na przyjecie przez urz?dnika, ktry jest w?a?nie na lunchu, nasz pracownik omwi z nim spraw? przy obiedzie i zostawi papiery, ktre nast?pnego dnia bez kolejki odbierze ju? gotowe... tak si? to za?atwia.

Nie ma si? co oszukiwa?, Turcja jest ci?gle bardzo biurokratyczna i znajomo?? pani czy pana w urz?dzie bardzo pomaga. Turcy kochaj? swj spokojny, powolny tryb ?ycia i aby sprawnie i bezstresowo przebrn?? przez g?szcz urz?dw i formalno?ci warto mie? kogo?, dla kogo to chleb powszedni, specjalistyczn? firm? ktra za?atwi dla nas sprawy, ktrych za?atwianie jest w?tpliw? przyjemno?ci?.

Podstawowy pakiet us?ug pokrywa:

 • Organizacje tureckiego numeru podatkowego
 • Otwarcie konta w banku
 • Kontrole i sprawdzanie nieruchomo?ci w kolejnych etapach budowy oraz przesy?anie aktualnych zdj?? z post?pu prac
 • Przechowywanie kluczy
 • Pomoc w zakupie umeblowania, sprz?tu AGD, RTV oraz wyposa?enia domu
 • Odbir z lotniska i odwiezienie na lotnisko przy przylocie na finalizacje transakcji
 • Zorganizowanie finansowania zakupu nieruchomo?ci
 • Pomoc w ubezpieczeniu nieruchomo?ci
 • Ustawienie sta?ych p?atno?ci

Pe?en pakiet us?ug posprzeda?owych, wynajem nieruchomo?ci w TurcjiDodatkowo us?ugi to:

 • Pod??czenie telefonu, internetu, TV kablowej lub satelitarnej
 • Pod??czenie wody i pr?du
 • Organizacja serwisu sprz?taj?cego, ogrodnika i czyszczenia basenu
 • Monta? systemu alarmowego
 • Organizacja przerbek i remontu nieruchomo?ci
 • Organizacja i zarz?dzanie wynajmem nieruchomo?ci
 • Marketing nieruchomo?ci
 • Pomoc w zapisaniu do szko?y, rejestracji u lekarza i dentysty
 • Pomoc przy zak?adaniu firmy w Turcji

 

 

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Akus Town Apartments - €30,000.00
Akus Town Apartments Akus Town Apartments to nowo uko?czony kompleks apartamentowy, bardzo dogodnie ulokowany, blisko centrum miasta, promenady, portu i mariny.
Wysokiej jako?ci apartamenty w doskona?ej cenie! Ceny rozpoczynaj? si? ju? od 30,000 Euro za jednosypialniowy apartament (55m2). Idealna okazja by za naprawd? niedu?e pieni?dze, spe?ni? swoje marzenia i sta? si? posiadaczem, doskona?ej nieruchomo?ci w ciep?ym kraju!

Po wi?cej informacji, plany i zdj?cia prosimy o kontakt. ... Read more...