zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

Us?ugi PDF Drukuj Email

Je?li chodzi o sprawy nieruchomo?ci, b?d? pewien, Elite Dom Turcja jest wiarygodnym partnerem. Posiadamy szerok? wiedz? o lokalnym rynku oraz nowych, dost?pnych na nim nieruchomo?ciach. Pomaga to nam zawsze dzia?a? na korzy?? i ku zadowoleniu naszych klientw

Je?li szukasz wysokiej jako?ci, uczciwo?ci i profesjonalizmu, powiniene? obra? nasz? firm? za swojego partnera. B?dziemy dumni z mo?liwo?ci udzielania Ci stosownych rad i pomagania podczas Twoich poszukiwa? wymarzonego domu w Turcji. Dbamy o to, by? kupi? produkt jakiego dok?adnie potrzebujesz. To, ?e nasze do?wiadczenie zdobyli?my w lokalnych warunkach, czyni nas zdolnymi do profesjonalnego i bezstresowego poprowadzenia Ci? przez proces kupna nieruchomo?ci na tych terenach. Zdajemy sobie sprawe z du?ej potrzeby istnienia dobrych us?ug posprzeda?owych. Dojrzeli?my w nich naszbardzo du?y atut. Ten cenny kapita? zawdzi?czmy przede wszystkim naszemu wykwalifikowanemu i elastycznemu zespo?owi oraz sprawnej organizacji. Nasz cel to sprawienie, by nabycie Twojego domu w Turcji, by?o mi?ym do?wiadczeniem.

Szukanie nieruchomo?ci i nabycie

 Uslugi posprzeda?owe, zarz?dzanie nieruchomo?ci? i wynajem

Przede wszystkim, zorganizujemy dla Ciebie przyjemn?wizytacj?. Pomo?emy Ci znale?? dogodne po??czenia lotnicze, zorganizujemy zakwaterowanie jak rwnie? z transferami z i na lotnisko. Podczas tej wizyty odb?dziesz z nami indywidualn? wycieczk? po nieruchomo?ciach wyselekcjonowanych specjalnie dla Ciebie, by znale?? t? ktra Ci najbardziej odpowiada. Uzyskasz rwnie? od nas wyczerpuj?ce informacje na temat, procedur, prawnych aspektw nabywania i uzyskiwania tytu?u w?asno?ci nieruchomo?ci. Wsp?racuj?c z renowowanymi kancelariami prawnymi, damy Ci wybr jednej z nich, ktra zajmie sie wszystkimi prawnymi procedurami i formalno?ciami, zorganizuje odbir TAPU (akt w?asno?ci) z lokalnego Urz?dzu Rejestracji Gruntw, by? Ty nie musia? si? niczym martwi?.

Us?ugi posprzeda?owe

"Zadowolenie klientw jest gwarancj? naszego sukcesu" niby banalny slogan a jednak trudno si? z nim nie zgodzi?. Tylko zadowoleni klienci polec? nas w przysz?o?ci swoim znajomym, dlatego w?a?nie powsta?a nasza siostrzana firmaElite Holiday Rentalsoferuj?ca naszym klientom ca?y szereg us?ug posprzeda?owych.

Pracownicy Elite Holiday Rentals doskonale znaj? tureckie realia, urz?dy oraz co najwa?niejsze ludzi i ich mentalno??. Kiedy my bezskutecznie wyczekiwaliby?my na przyjecie przez urz?dnika, ktry jest w?a?nie na lunchu, nasz pracownik omwi z nim spraw? przy obiedzie i zostawi papiery, ktre nast?pnego dnia bez kolejki odbierze ju? gotowe... tak si? to za?atwia.

Nie ma si? co oszukiwa?, Turcja jest ci?gle bardzo biurokratyczna i znajomo?? pani czy pana w urz?dzie bardzo pomaga. Turcy kochaj? swj spokojny, powolny tryb ?ycia i aby sprawnie i bezstresowo przebrn?? przez g?szcz urz?dw i formalno?ci warto mie? kogo?, dla kogo to chleb powszedni, specjalistyczn? firm? ktra za?atwi dla nas sprawy, ktrych za?atwianie jest w?tpliw? przyjemno?ci?.

Podstawowy pakiet us?ug pokrywa:

 • Organizacje tureckiego numeru podatkowego
 • Otwarcie konta w banku
 • Kontrole i sprawdzanie nieruchomo?ci w kolejnych etapach budowy oraz przesy?anie aktualnych zdj?? z post?pu prac
 • Przechowywanie kluczy
 • Pomoc w zakupie umeblowania, sprz?tu AGD, RTV oraz wyposa?enia domu
 • Odbir z lotniska i odwiezienie na lotnisko przy przylocie na finalizacje transakcji
 • Zorganizowanie finansowania zakupu nieruchomo?ci
 • Pomoc w ubezpieczeniu nieruchomo?ci
 • Ustawienie sta?ych p?atno?ci

Pe?en pakiet us?ug posprzeda?owych, wynajem nieruchomo?ci w TurcjiDodatkowo us?ugi to:

 • Pod??czenie telefonu, internetu, TV kablowej lub satelitarnej
 • Pod??czenie wody i pr?du
 • Organizacja serwisu sprz?taj?cego, ogrodnika i czyszczenia basenu
 • Monta? systemu alarmowego
 • Organizacja przerbek i remontu nieruchomo?ci
 • Organizacja i zarz?dzanie wynajmem nieruchomo?ci
 • Marketing nieruchomo?ci
 • Pomoc w zapisaniu do szko?y, rejestracji u lekarza i dentysty
 • Pomoc przy zak?adaniu firmy w Turcji

 

 

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Crest Villa - €110,000.00
Crest Villa Crest Villa to przestronna, nowoczesna willa po?o?ona to na lekkim wzniesieniu, na obrze?u centrum miasta, z ktrego rozpo?ciera si? doskona?y widok na morze oraz otaczaj?ce wzgrza i gaje oliwne. Dobrze rozplanowana willa, zawiera 7 sypialni (3 z balkonami), 6 ?azienek, 2 kuchnie z r?cznej roboty zabudow? oraz granitowymi blatami, przestronny salon prowadz?cy przez taras do ogrodu. Taras ogrodowy to idealne miejsce do grillowania czy podejmowania go?ci, ciesz?c si? jednocze?nie pi?knem otaczaj?cych widokw. Willa oddalona jest 1200m od pla?y. Na szczegln? uwag? zas?uguje bardzo przyst?pna cena oraz 7 sypialni, co sprawia, ?e willa ta jest niezwykle atrakcyjna nieruchomo?ci? inwestycyjn?, z ogromnym potencja?em wynajmu i unikatowym na Turcj? procentem zwrotu inwestycji.

Po wi?cej informacji, plany i zdj?cia prosimy o kontakt. ... Read more...