zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

PDF Drukuj Email

 Turecka flagaNazwa oficjalna: Republika Turecka
Stolica: Ankara
Powierzchnia: 780.580 km2
Lokalizacja: Pa?stwo po?o?one w wi?kszo?ci w Azji na pó?wyspie Azja Mniejsza, a cz??ciowo równie? w Europie. Cz??? europejska stanowi 3 % powierzchni i oddzielona jest od cz??ci azjatyckiej morzem Marmara oraz cie?ninami Bosfor i Dardanele.
Kraje s?siaduj?ce: Grecja, Bu?garia, Syria, Irak, Iran, Azerbejd?an, Armenia, Gruzja
Najwi?ksze miasta: Stambu? (15 mln), Izmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya
Porty morskie: Stambu?, Iskenderun, Mersin, Izmir
Porty lotnicze: Stambu?, Izmir, Bodrum, Alanya, Ankara
J?zyk urz?dowy: turecki
Religie: muzu?manie, chrze?cijanie, prawos?awni,
Ludno??: 70,6 mln
Flaga i god?o: Symbolika flagi znajduje wyja?nienie w legendzie o czasach wojny turecko-greckiej (1920-1922). Po zaci?tych walkach tureccy ?o?nierze szukali noc? na polu bitwy swych poleg?ych towarzyszy. Znale?li ich w ka?u?ach krwi. Jasno ?wieci? ksi??yc i gwiazda polarna.
Strefa czasowa GMT+2
Waluta: Nowa lira turecka (YTL)
Turcja jest cz?onkiem:
·
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
· Organizacji Paktu Pó?nocnoatlantyckiego (NATO)
· Organizacji Wspó?pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
· ?wiatowej Organizacji Handlu (WTO)
· ?wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
· Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF)
· Rady Europy
· Mi?dzynarodowej Organizacji Pracy (ILO)
· Organizacji Wspó?pracy Gospodarczej (ECO)
· Organizacji Konferencji Muzu?ma?skiej (OIC)
· Wspó?pracy Gospodarczej Pa?stw Regionu Morza Czarnego (BSEC)
Struktura narodowo?ciowa:
· Turcy – 82%
· Kurdowie – 10%
· Zaza – 2%
· Arabowie – 1%
· pozostali – 5%

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Crest Villa - €110,000.00
Crest Villa Crest Villa to przestronna, nowoczesna willa po?o?ona to na lekkim wzniesieniu, na obrze?u centrum miasta, z którego rozpo?ciera si? doskona?y widok na morze oraz otaczaj?ce wzgórza i gaje oliwne. Dobrze rozplanowana willa, zawiera 7 sypialni (3 z balkonami), 6 ?azienek, 2 kuchnie z r?cznej roboty zabudow? oraz granitowymi blatami, przestronny salon prowadz?cy przez taras do ogrodu. Taras ogrodowy to idealne miejsce do grillowania czy podejmowania go?ci, ciesz?c si? jednocze?nie pi?knem otaczaj?cych widoków. Willa oddalona jest 1200m od pla?y. Na szczególn? uwag? zas?uguje bardzo przyst?pna cena oraz 7 sypialni, co sprawia, ?e willa ta jest niezwykle atrakcyjna nieruchomo?ci? inwestycyjn?, z ogromnym potencja?em wynajmu i unikatowym na Turcj? procentem zwrotu inwestycji.

Po wi?cej informacji, plany i zdj?cia prosimy o kontakt. ... Read more...