zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

PDF Drukuj Email

 Turecka flagaNazwa oficjalna: Republika Turecka
Stolica: Ankara
Powierzchnia: 780.580 km2
Lokalizacja: Pa?stwo po?o?one w wi?kszo?ci w Azji na pó?wyspie Azja Mniejsza, a cz??ciowo równie? w Europie. Cz??? europejska stanowi 3 % powierzchni i oddzielona jest od cz??ci azjatyckiej morzem Marmara oraz cie?ninami Bosfor i Dardanele.
Kraje s?siaduj?ce: Grecja, Bu?garia, Syria, Irak, Iran, Azerbejd?an, Armenia, Gruzja
Najwi?ksze miasta: Stambu? (15 mln), Izmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya
Porty morskie: Stambu?, Iskenderun, Mersin, Izmir
Porty lotnicze: Stambu?, Izmir, Bodrum, Alanya, Ankara
J?zyk urz?dowy: turecki
Religie: muzu?manie, chrze?cijanie, prawos?awni,
Ludno??: 70,6 mln
Flaga i god?o: Symbolika flagi znajduje wyja?nienie w legendzie o czasach wojny turecko-greckiej (1920-1922). Po zaci?tych walkach tureccy ?o?nierze szukali noc? na polu bitwy swych poleg?ych towarzyszy. Znale?li ich w ka?u?ach krwi. Jasno ?wieci? ksi??yc i gwiazda polarna.
Strefa czasowa GMT+2
Waluta: Nowa lira turecka (YTL)
Turcja jest cz?onkiem:
·
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
· Organizacji Paktu Pó?nocnoatlantyckiego (NATO)
· Organizacji Wspó?pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
· ?wiatowej Organizacji Handlu (WTO)
· ?wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
· Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF)
· Rady Europy
· Mi?dzynarodowej Organizacji Pracy (ILO)
· Organizacji Wspó?pracy Gospodarczej (ECO)
· Organizacji Konferencji Muzu?ma?skiej (OIC)
· Wspó?pracy Gospodarczej Pa?stw Regionu Morza Czarnego (BSEC)
Struktura narodowo?ciowa:
· Turcy – 82%
· Kurdowie – 10%
· Zaza – 2%
· Arabowie – 1%
· pozostali – 5%

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Emir Apartment - €150,000.00
Emir Apartment Z przyjemno?ci? prezentujemy wspania?y, dwupoziomowy apartament z fantastycznym widokiem na morze ?ródziemne i zatok? Kalkan. Apartament znajduje si? na presti?owym kompleksie, z dwoma basenami, w odleg?o?ci 5 minut spacerem od centrum miasta i zaledwie kilka minut od innych sklepów, kawiarni i banków.
Przestronny dwupoziomowy apartament (110m2, plus patio i balkon), zawiera na parterze; w pe?ni wyposa?ona kuchnie oraz salon prowadz?cy na zacienione patio z jadalni? na ?wie?ym powietrzu z pi?knym widokiem na morze.
Na pierwszym pi?trze s? dwie przestronne sypialnie i du?a ?azienka z prysznicem. G?ówna sypialnia ma balkon i przepi?kny widok na zatok? Kalkan. Druga ?azienka znajduje si? na parterze, obie ?azienki zosta?y niedawno odnowione w nowoczesnym stylu.
Pod?ogi apartamentu wy?o?one s? trawertynem a apartament urz?dzony jest w nowoczesnym tureckim stylu ze skórzanymi sofami i oraz meblami w sypialniach z r?cznie kutego ?elaza i drewna. Wszystkie pokoje wyposa?one s? w klimatyzacj? (która ogrzewa, jak i ch?odzi) apartament posiada bezprzewodowy internet, Sat TV oraz rezerwowy generator elektryczny i zbiornik na wod?.

Nabywców inwestycyjnych mo?e zainteresowa?, ?e apartament bardzo dobrze si? wynajmuje. Rezerwacje na 2014 (dane z 02.04.2014) to 85%, przysz?y w?a?ciciel mo?e liczy? na zwrot z wynajmu brutto minimum 10%. Apartament jest oferowany na sprzeda? umeblowane, w pe?ni wyposa?one a nowy w?a?ciciel b?dzie móg? bezp?atnie przej?? wszystkie rezerwacje na wynajem.

Po wi?cej informacji prosimy o kontakt, wszystkie zdj?cia tej nieruchomo?ci w du?ej rozdzielczo?ci dost?pne s? na naszym Facebook ... Read more...