zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

PDF Drukuj Email

 Turecka flagaNazwa oficjalna: Republika Turecka
Stolica: Ankara
Powierzchnia: 780.580 km2
Lokalizacja: Pa?stwo po?o?one w wi?kszo?ci w Azji na pó?wyspie Azja Mniejsza, a cz??ciowo równie? w Europie. Cz??? europejska stanowi 3 % powierzchni i oddzielona jest od cz??ci azjatyckiej morzem Marmara oraz cie?ninami Bosfor i Dardanele.
Kraje s?siaduj?ce: Grecja, Bu?garia, Syria, Irak, Iran, Azerbejd?an, Armenia, Gruzja
Najwi?ksze miasta: Stambu? (15 mln), Izmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya
Porty morskie: Stambu?, Iskenderun, Mersin, Izmir
Porty lotnicze: Stambu?, Izmir, Bodrum, Alanya, Ankara
J?zyk urz?dowy: turecki
Religie: muzu?manie, chrze?cijanie, prawos?awni,
Ludno??: 70,6 mln
Flaga i god?o: Symbolika flagi znajduje wyja?nienie w legendzie o czasach wojny turecko-greckiej (1920-1922). Po zaci?tych walkach tureccy ?o?nierze szukali noc? na polu bitwy swych poleg?ych towarzyszy. Znale?li ich w ka?u?ach krwi. Jasno ?wieci? ksi??yc i gwiazda polarna.
Strefa czasowa GMT+2
Waluta: Nowa lira turecka (YTL)
Turcja jest cz?onkiem:
·
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
· Organizacji Paktu Pó?nocnoatlantyckiego (NATO)
· Organizacji Wspó?pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
· ?wiatowej Organizacji Handlu (WTO)
· ?wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
· Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF)
· Rady Europy
· Mi?dzynarodowej Organizacji Pracy (ILO)
· Organizacji Wspó?pracy Gospodarczej (ECO)
· Organizacji Konferencji Muzu?ma?skiej (OIC)
· Wspó?pracy Gospodarczej Pa?stw Regionu Morza Czarnego (BSEC)
Struktura narodowo?ciowa:
· Turcy – 82%
· Kurdowie – 10%
· Zaza – 2%
· Arabowie – 1%
· pozostali – 5%

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Akus Town Apartments - €30,000.00
Akus Town Apartments Akus Town Apartments to nowo uko?czony kompleks apartamentowy, bardzo dogodnie ulokowany, blisko centrum miasta, promenady, portu i mariny.
Wysokiej jako?ci apartamenty w doskona?ej cenie! Ceny rozpoczynaj? si? ju? od 30,000 Euro za jednosypialniowy apartament (55m2). Idealna okazja by za naprawd? niedu?e pieni?dze, spe?ni? swoje marzenia i sta? si? posiadaczem, doskona?ej nieruchomo?ci w ciep?ym kraju!

Po wi?cej informacji, plany i zdj?cia prosimy o kontakt. ... Read more...