zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

Antalya PDF Drukuj Email

Historia Antalyi si?ga II wieku p.n.e. Legenda g?osi, ?e miasto zbudowa? król Pergamonu Attalos II, który poleci? swoim ?o?nierzom znale?? raj na ziemi. ?o?nierze powrócili z wie?ci?, ?e znale?li cudowne miejsce na wybrze?u Morza ?ródziemnego, i tak powsta?a Antalya.

Dzisiaj Antalya jest najwi?kszym miastem na po?udniowym wybrze?u Turcji i najpopularniejszym miejscem wypoczynku turystów z ró?nych stron ?wiata. Antalya to tak?e najnowszy o?rodek turystyczny w Turcji, z mi?dzynarodowym lotniskiem, oddalonym od centrum miasta o 12 km, i doskonale rozwini?tym przemys?em rozrywkowym. W?a?ciciele tutejszych luksusowych hoteli oferuj? swoim go?ciom ca?y asortyment udogodnie?, równie? dla rodzin z dzie?mi. Baza noclegowa jest tu bardzo rozwini?ta, dlatego nawet w szczycie sezonu nie musimy obawia? si? problemów ze znalezieniem odpowiedniego dla nas miejsca zakwaterowania. W tej uroczej miejscowo?ci z pewno?ci? nie b?dziemy te? mogli narzeka? na jedzenie. Miejscowe smako?yki, np tradycyjny gyros s? tu przygotowywane z du?? pieczo?owito?ci?, jedzenie jest tu bowiem cz??ci? tradycji.

 

Jednocze?nie jest to miasto w?skich uliczek, drewnianych domów, starych meczetówi sklepików, z których cze?? pochodzi z czasów rzymskich. To prawdziwy raj dla urlopowiczów. ?rednio 300 dni w roku jest s?onecznych, znajduj? si? tu nowoczesne hotele, bary i restauracje, pi?kne daj?ce schronienie przed s?o?cem zielone parki i pachn?ce ogrody.

 

Dzi?ki licznym atrakcjom turystycznym, obecno?ci zabytków kultury ?wiatowej klasy Antaly jest oceniana jako najlepsza i najlepiej zorganizowana turystycznie miejscowo?? wypoczynkowa na wybrze?u Morza ?ródziemnego, z bia?ym piaskiem pla?, czystym morzem, alejami wysadzanymi palmami i unikatowymi zabytkami.

 

Do najbardziej znanych i cenionych budowli staro?ytnej cywilizacji nale?y ?ci?ty Meczet (Kesik Minare). Pocz?tkowo obiekt by? rzymsk? ?wi?tyni?, w V w. zosta? przemianowany na chrze?cija?ski ko?ció? aby ostatecznie w XIII w. sta? si? meczetem. Nazw? sw? zawdzi?cza piorunowi, który uderzaj?c w budowle pozostawi? ?lad.

 Nieruchomosci na sprzeda? w Antalii, Antalya nieruchomo?ci

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Crest Villa - ā‚¬110,000.00
Crest Villa Crest Villa to przestronna, nowoczesna willa po?o?ona to na lekkim wzniesieniu, na obrze?u centrum miasta, z którego rozpo?ciera si? doskona?y widok na morze oraz otaczaj?ce wzgórza i gaje oliwne. Dobrze rozplanowana willa, zawiera 7 sypialni (3 z balkonami), 6 ?azienek, 2 kuchnie z r?cznej roboty zabudow? oraz granitowymi blatami, przestronny salon prowadz?cy przez taras do ogrodu. Taras ogrodowy to idealne miejsce do grillowania czy podejmowania go?ci, ciesz?c si? jednocze?nie pi?knem otaczaj?cych widoków. Willa oddalona jest 1200m od pla?y. Na szczególn? uwag? zas?uguje bardzo przyst?pna cena oraz 7 sypialni, co sprawia, ?e willa ta jest niezwykle atrakcyjna nieruchomo?ci? inwestycyjn?, z ogromnym potencja?em wynajmu i unikatowym na Turcj? procentem zwrotu inwestycji.

Po wi?cej informacji, plany i zdj?cia prosimy o kontakt. ... Read more...