zamknij
Zaloguj si?
EliteDomTurcja

Szukaj

INFORMACJE

Lokalizacja

Zapytaj Eksperta

Kusadasi PDF Drukuj Email

Po?o?one 80 kilometrów na po?udnie od Izmiru, nad malownicz? zatok? Kusadasi jest obecnie najpopularniejszym kurortem na egejskim wybrze?u Turcji. Jego nazwa t?umaczona jako "wyspa ptaków" pochodzi od le??cej u wej?cia do zatoki malowniczej wyspy. Kusadasi ma bardzo bogat? i urozmaicon? histori?. Osada znana by?a w?ród jo?skich osadników jako Neapolis, a pierwsze wzmianki o niej pochodz? ju? z czasów staro?ytnych. Po okresie hellenistycznym miasto znalaz?o si? pod panowaniem Rzymu i Bizancjum. W XIV wieku sta?o si? wa?nym portem i koloni? kupców z Wenecji i Genui. Nazywano je wtedy Scala Nova (Nowy Port). Od XV w. rozpocz??y si? tu rz?dy Turków otoma?skich.

 Kusadasi, morze Egejskie, widok na zatok? Kusadasi

Miasto zachowa?o swój kszta?t z pocz?tków XVII wieku, kiedy to Okuz Mehmet Pasa nakaza? wybudowanie murów miejskich, licznych meczetów i ?a?ni miejskich. Zabytki te, b?d?ce bezcenn? atrakcj? turystyczn? mo?na podziwia? do dnia dzisiejszego. Kusadasi to wa?ne centrum turystyczne oferuj?ce k?piele s?oneczne na piaszczystych pla?ach, barwny folklor i wy?mienit? rozrywk?. Znajduje si? tu równie? jedna z najwi?kszych w Turcji przystani jachtowych, mog?cych pomie?ci? 650 jachtów. Kusadasi le?y w zatoce z naturalnym portem, obs?ugujacym rocznie 540 liniowców pasa?erskich.

 

Wsród licznych atrakcji nale?y wymieni? Park Narodowy, Greck? wyspe Samos le?aca w zatoce Kusadasi, staro?ytne miasto Efez, Dom Marii Dziewicy oraz pobliskie termalne Spa. Na miejscu znajduje sie najwi?kszy w Europie Aquapark, ?eby ju? nie wspomina? o zabytkowych ?aziniach tureckich, doskona?ej kuchni, gajach oliwnych i ciep?ym morzu! Kusadasi cieszy si? doskona?ym klimatem z 300 s?onecznymi dniami w roku! Dla ?eglarzy Kusadasi jest bram? do zwiedzania 3500 wysp greckich na Morzu Egejskim, wspania?ego i zró?nicowanego wybrze?a tureckiego, oraz dalej ca?ego Morza ?ródziemnego. 

 Kusadasi, stolik w restauracji przy morzu

Populacja Kusadasi to 55 tysiecy. Szacuje si?, ?e 9 tysiecy stanowi? Anglicy, Irlandczycy i Holendrzy dla których to miejsce sta?o sie nowym domem (w odró?nieniu od Anglii czy Irlandii du?o s?oneczniejszym i ta?szym, gdzie ?ycie p?ynie wolniej, codziennie napawaj?c sie pi?knem okolicy oraz swie?o?cia lokalnych produktów). Nic wiec dziwnego, ?e na ka?dym kroku mo?na spotka? Irlandzkie lub Angielskie puby a jezyk angielski jest w powszechnym u?yciu.
 
Miasto posiada bogat? ofert? hoteli, lokali gastronomicznych i rozrywkowych oraz sklepów. Atrakcyjno?? i zró?nicowanie wyst?puj?cych tu walorów turystycznych jest gwarancj? udanych wakacji.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych ofert apartamentów i willi z Kusadasi.

Dziesi?tki zdj?? Kusadasi dost?pne na naszym Facebook'u.

 

Temperatura i godziny s?oneczne

 

miesi?c

Mar

Kwi

Maj

Cze

Lip

Sie

Wrz

Pa?

 

 

 

 

temperatura w dzie?

18°

21°

25°

30°

34°

36°

31°

26°

 

 

 

 

temperatura w nocy

8°

11°

15°

19°

23°

23°

19°

15°

 

 

 

 

temperatura wody

16°

18°

20°

23°

25°

25°

26°

23°

 

 

 

 

godzin s?onecznych

7g

8g

11g

12g

13g

12g

11g

9g

 

 

 

 

 

 Kusadasi, Turcja - marina jachtowa

 

Nieruchomo?ci miesi?ca


Crest Villa - ā‚¬110,000.00
Crest Villa Crest Villa to przestronna, nowoczesna willa po?o?ona to na lekkim wzniesieniu, na obrze?u centrum miasta, z którego rozpo?ciera si? doskona?y widok na morze oraz otaczaj?ce wzgórza i gaje oliwne. Dobrze rozplanowana willa, zawiera 7 sypialni (3 z balkonami), 6 ?azienek, 2 kuchnie z r?cznej roboty zabudow? oraz granitowymi blatami, przestronny salon prowadz?cy przez taras do ogrodu. Taras ogrodowy to idealne miejsce do grillowania czy podejmowania go?ci, ciesz?c si? jednocze?nie pi?knem otaczaj?cych widoków. Willa oddalona jest 1200m od pla?y. Na szczególn? uwag? zas?uguje bardzo przyst?pna cena oraz 7 sypialni, co sprawia, ?e willa ta jest niezwykle atrakcyjna nieruchomo?ci? inwestycyjn?, z ogromnym potencja?em wynajmu i unikatowym na Turcj? procentem zwrotu inwestycji.

Po wi?cej informacji, plany i zdj?cia prosimy o kontakt. ... Read more...